Писането "Какво е патриотизъм?" и размисли за любовта към родината

17.04.2019

Много често учениците пишат есе "Какво е патриотизъм?". Тълкуването на това понятие ни казва, че това е усещането за любовта на човека към земята, на която е роден, към собствената му земя. Истинският патриот почита традициите на своя народ, поставя благополучието на Родината над собствените си интереси. Той няма да напусне страната си в трудни дни за него, няма да предаде сънародниците си, а ще им помогне, ще се отнася с тях съчувствено и с уважение. Патриотът ще направи всичко, за да подобри състоянието на родината си, да го украси, да я облагородява. Той ще я защитава от врага до последния си дъх, ако наруши границите и дойде с войната.

войници във война

Патриотизъм в книгите

Да напиша есе "Какво е патриотизъм?" Колко примера можем да дадем, когато говорим за героизъм, смелост и патриотизъм на бойци по време на Великата отечествена война, след като прочетох книги за техните подвизи? Замениха гърдите си за куршуми, така че врагът да не завземе земята им, да не унищожи цивилни. Любов към родината, която подкрепяше силата им и им даваше смелост.

Нека си припомним Андрей Соколов, героят на историята на Михаил Шолохов „Съдбата на човека“. Когато комендантът на немския затворнически лагер, наречен Соколов и го помолил да пие водка за победата на Германия, героят на историята отказа. Но без дори да трепне, той пиеше до смъртта си. Той се държеше толкова смело в тази ситуация, че дори германците се възхищаваха на неговата твърдост. Тук можете ясно да видите какво е руски патриотизъм. Писанието на Шолохов намери ехо в сърцата на хората.

Александра Федоровна

Любов към хората

В живота патриотизмът е най-очевиден по време на война, когато хората умират в името на владетелите, за тяхната родина, с чувство за дълг и отговорност за държавата си. Това е общност от хора, обичаи и език, култура, която е насаждана още от детството и ни дава морални принципи. Не само обикновените хора бяха патриоти. Кой трябва да им дава пример? В историята има случаи, когато владетелите и техните роднини, роднини стояха рамо до рамо с обикновените хора в трудни времена за Русия. И така, жената на Николай II се научила да бъде медицинска сестра и започнала да помага на ранените, да ги изцелява. Хората казваха, че не е подходящо за жената на царя да прави такава мръсна работа, но това се изискваше от нейната християнска душа, тя подкрепяше хората. Александра Федоровна изслуша историите на болните, дежурира в леглата им. Любовта към хората не може да бъде научена, тя е показател за човешкия морал.

родина

Такъв патриотизъм е сегашното състояние на човека. Много хора говорят за женската и мъжката любов, но когато започнете да питате за лично, се оказва, че всеки има свои чувства. Така че за родината. Любовта към Русия е любовта на децата ви към майката. Точно както не избират майките, те не избират земята, на която са предназначени да бъдат родени. И просто трябва да я обичаш, каквото и да е то. Това чувство дава сила и увереност, че зад вас е родината с нейните брези, обширни пространства, реки и морета и милиони хора, като вас, които обичат своята страна.

Червен площад

Проблемът с патриотизма

Патриотизъм трябва да внуши в детството. Необходимо е да се пише за проблема за патриотизма в писанията, за да се говори за него в клас. Това е много, много важно. Необходимо е не просто да кажем, че трябва да обичаме Родината, а да я покажем с примери от историята, от живота, от книгите, да напишем есе "Какво е патриотизъм?". По-младото поколение се учи от своите предци, а това означава, че е необходимо да се показва патриотизъм на хората чрез примера на собствения им живот и тяхната работа. Важно е както обикновените хора, така и управниците да вървят по пътя на своите предшественици, като си спомнят онези времена, когато не е необходимо да се говори за патриотизъм. Истинският патриот ще даде живота си за Родината, а ако не може, значи, че той не е толкова влюбен в нея. По време на война обикновените хора вървяха с вилици и брадви върху въоръжен враг. Те не чакаха заповедта, отидоха при диктата на сърцето за своята страна, за своите близки, за земята, която ги отглеждаше. В работата "Какво е патриотизъм?" учениците често пишат за любовта към Родината, което означава, че сърцата на по-младото поколение й се дават.