Конституционна монархия: тогава и сега

11.03.2020

Конституционната монархия, където съществува днес, е реликва от минали епохи, чест на националната традиция. Основата на колективното съзнание на много народи от Средновековието и новото време поставя образа на монархическото олицетворение - олицетворение на нацията, нейното най-важно достойнство. Ярък пример за такова отношение към владетеля
Капитулацията на Япония през Втората световна война. Единственото условие конституционна монархия изтъкнати от японците, е запазването на имперската власт в страната. Статутът му обаче се е променил много. Императорът отказал да претендира за божествения произход, загубил лостовете на правителството, оставайки символ на нацията. Днешната Япония е един от класическите примери за конституционна монархия. Като цяло в света няма много такива държави.

Произходът на конституционните монархии. Исторически аспект

Строго погледнато, класическият монархист форма на управление роден и развит точно в Европа през средновековието. Новата епоха и епохата на националното просвещение дадоха на света нови идеи за това как да управляват държавата и какво точно ще донесе щастие на хората. Всички ние от хода на историята на училището днес сме наясно с революцията, с изграждането на социалистическите и либерално-икономическите държави, с прогресивното разширяване на правата на всички нови категории от населението. Вълна с предоставянето на избирателно право стартира в Европа и залязва света. Това доведе до факта, че кралското лице вече не е било авторитарен априори. Някъде, както в Германия или Русия, императорите бяха свалени. страни с конституционна монархия Но в онези страни, които не преживяват големи революционни сътресения, често кралската династия се оказва в ролята на архаичен придатък. За да се преодолее тази ситуация, беше създадена концепция като конституционна монархия. Подобен формат на управление предполага, че цялата власт в държавата се прехвърля на хората, които избират парламента, а пряко или косвено - на кабинета на министрите с главата си. Днес страни с конституционна монархия са Англия (като най-класически пример), Испания, Холандия, Люксембург, Дания, редица страни в сегашната британска общност, като Гренада, Ямайка, Нова Зеландия. Страните с такава форма на управление включват някои мюсюлмански държави, управлявани от шейхове: Кувейт, Бутан, Мароко.

Особености на конституционните монархии в различни региони

При всичко това силите на монарха в някои случаи са доста различни. Ако в Англия и Дания конституционната монархия означава, че династията е само почтен символ на нацията, без да се вземат решения относно монархична форма на управление вътрешната и външната политика на страната, правомощията на Хуан Карлос в Испания
много сериозни и сравними с правомощията на президента на много европейски страни. Интересното е, че Испания е една от онези страни, които са преживели експулсирането на краля през тридесетте години. Въпреки това, като резултат гражданска война 1936-39. реакционните сили дойдоха на власт там, връщайки кралския трон в страната. Но преди падането на тази реакция царят също е символична фигура под диктатора. А султанът на Бруней, който е пълен ръководител на страната, има относително широки правомощия.